Oprogramowanie umożliwia analizę danych przestrzennych, tworzenie map, wizualizację danych, zarządzanie danymi i ich publikację w sieci.