Program wykorzystywany do dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania. Umożliwiają wykonywanie grafiki inżynierskiej 2,5D, metodą FBM.