Linuksowy system kopii bezpieczeństwa danych na serwerze, o odczycie i przywracaniu sterowanym za pomocą przeglądarki WWW oraz wysokiej kompresji danych.