Oprogramowanie geofizyczne używane w geofizyce morskiej, poszukiwaniu i eksploatacji złóż oraz badaniach archeologicznych pod wodą.