Zaawansowane oprogramowanie geograficzne do przetwarzania, analizy i wizualizacji danych geograficznych: rastrowych, wektorowych i LiDAR.