Usługa chmurowa firmy Microsoft, która oferuje szybki i łatwy dostęp do plików, ich synchronizację, udostępnianie, wersjonowanie.