Zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania i analizy danych sejsmicznych oraz sonarowych, wykorzystywane w oceanografii i geologii morskiej.