Oprogramowanie geosejsmiczne szeroko stosowane w badaniach morskich i wodnych, takich jak geofizyka morska, oceanografia, archeologia morska i budownictwo portów.