Program wszechstronnej wizualizacji danych XYZ, w tym do tworzenia map i modelowania powierzchni terenu. Zachowuje dokładność i precyzję odwzorowania danych.