Bezpłatne i otwarte oprogramowanie do analizy danych przestrzennych, tworzenia map i przetwarzania obrazów satelitarnych.