Oprogramowanie geofizyczne i offshore

Program do modelowania fal powierzchniowych, który pozwala na analizę warstw geologicznych i wyznaczenie ich właściwości.
Oprogramowanie służące do modelowania geofizycznego w 3D i analizy danych z badań geoelektrycznych.
Oprogramowanie geofizyczne, służące do modelowania elektrycznego w 2D i analizy danych z badań elektrooporowych.
Bezpłatne i otwarte oprogramowanie do analizy danych przestrzennych, tworzenia map i przetwarzania obrazów satelitarnych.
Zaawansowane oprogramowanie numeryczne i techniczne, wykorzystywane do analizy danych, obliczeń naukowych i inżynieryjnych oraz do projektowania systemów
Zaawansowane oprogramowanie do modelowania magnetycznego i interpretacji danych magnetycznych. Możliwa integracja z narzędziami GIS i CAD.
Program wszechstronnej wizualizacji danych XYZ, w tym do tworzenia map i modelowania powierzchni terenu. Zachowuje dokładność i
Zaawansowane oprogramowanie geograficzne do przetwarzania, analizy i wizualizacji danych geograficznych: rastrowych, wektorowych i LiDAR.
Oprogramowanie geofizyczne do analizy danych sonarowych i tworzenia map morskich. Wspomaga działania ratownicze i poszukiwanie obiektów podwodnych.