Oprogramowanie służące do modelowania geofizycznego w 3D i analizy danych z badań geoelektrycznych.